Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 2 năm 2024

15/03/2024 - 14:13

Trong tháng, nhiều hoạt động sôi nổi, chương trình mừng Đảng mừng Xuân đã tạo không khí vui tươi, thu hút đông đảo du khách cũng như người dân trong và ngoài tỉnh tham gia. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các ngành, địa phương đã khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu đã được giao; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả, các chỉ tiêu kinh tế gồm: Giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí; dịch vụ lưu trú; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải; giá trị xuất khẩu trừ dầu khí; giá trị sản xuất nông nghiệp; giá trị sản xuất ngư nghiệp;... tăng trưởng vượt mức kế hoạch đề ra, đặc biệt dịch vụ du lịch lữ hành tăng cao 55,81% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa thể thao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông,... đều triển khai đầy đủ, kịp thời, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân và duy trì trật tự an toàn xã hội.

- Những tồn tại, hạn chế: Bên cạnh những mặt đạt được, trong tháng 02 vẫn còn một số tồn tại hạn chế, nguyên nhân như sau:

+ Tổng thu ngân sách 02 tháng ước giảm 1,7% so với cùng kỳ; do trong 16 khoản thu theo dự toán, có 8/16 khoản thu ước thực hiện không đạt tiến độ thu của dự toán giao gồm các khoản thu từ: Khu vực doanh nghiệp quốc doanh Trung ương; lệ phí trước bạ; tiền thuê đất, thuê mặt nước; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế bảo vệ môi trường; cấp quyền khai thác khoáng sản; thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại; thu cố định tại xã.

+ Công tác tổ chức đấu giá các khu đất dự kiến đấu giá năm 2024-2025 triển khai còn chậm do vướng quy định về tài sản so sánh để xác định giá đất theo phương pháp so sánh và chưa có quy hoạch chi tiết 1/500 nên không xác định được giá đất theo phương pháp thặng dư.

+ Tình trạng trễ hạn trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính vẫn còn, tương đương với 1,48%; tại Bộ phận một cửa một số đơn vị trang thiết bị chưa đảm bảo để phục vụ người dân thực hiện TTHC (UBND xã Long Phước thuộc thành phố Bà Rịa); chưa niêm yết TTHC mới nên không thuận tiện cho người dân tra cứu (UBND xã Tân Hải thuộc thị xã Phú Mỹ, UBND phường Long Hương thuộc thành phố Bà Rịa, UBND xã Long Sơn thuộc thành phố Vũng Tàu); chưa thực hiện đúng quy trình số hóa hồ sơ TTHC (UBND phường Long Hương thuộc thành phố Bà Rịa, UBND xã Long Sơn thuộc thành phố Vũng Tàu); công chức làm việc tại Bộ phận một cửa không có chữ ký số cá nhân (UBND phường Long Hương thuộc thành phố Bà Rịa).

Để khắc phục các hạn chế và thực hiện nhiệm vụ năm 2024, UBND tỉnh cũng đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2024 như sau:

Tiếp tục xây dựng các Đề án được Chính phủ giao cho tỉnh xây dựng tại Nghị quyết số 154/NQ- CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 .

- Tiếp tục thúc đẩy năng lực sản xuất tăng thêm từ 30 dự án mới trong năm 2024: Hỗ trợ giải quyết nhanh thủ tục nghiệm thu, đưa vào vận hành đối với 06 dự án đã xây dựng xong nhà xưởng, đang lắp đặt thiết bị, dây chuyền sản xuất; vận hành chạy thử; hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đối với 19 dự án đã hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, môi trường, PCCC và cấp phép xây dựng; hỗ trợ sớm cấp giấy phép môi trường, PCCC, xây dựng đối với 05 dự án đang làm thủ tục phép môi trường, PCCC, xây dựng để làm cơ sở cho 05 dự án này sớm triển khai khởi công thi công công trình.

- Hoàn chỉnh phương án giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật của 04 cụm công nghiệp do ngân sách nhà nước đầu tư; rà soát và đề nghị các cơ sở sản xuất thuộc diện di dời vào cụm công nghiệp, thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính về đề nghị chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư vào cụm công nghiệp theo quy định.

- Ban hành Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính. Tăng cường giám sát, theo dõi thường xuyên tình hình an toàn thông tin, thường xuyên theo dõi hệ thống phòng chống virus, cổng thông tin điện tử, các hệ thống thông tin đang quản lý, vận hành,... Triển khai Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh năm 2024, Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh năm 2024.

- An sinh xã hội: Tiếp tục triển khai công tác giải quyết việc làm và cho vay vốn giải quyết việc làm; Xem xét giải quyết bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; Thực hiện các chính sách đối với người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số,... Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân tộc năm 2023.

- Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tiếp tục thực hiện xây dựng Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1/2000, 1/5000 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (thực hiện trong giai doạn 2022 – 2024); đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính đối với khu vực sử dụng bản đồ số hóa trên địa bàn tỉnh; tiếp tục xây dựng Cơ sở dữ liệu viễn thám trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tiếp tục tổ chức thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2024, kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm kê giai đoạn năm 2025 – 2030; xây dựng Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2024 và xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2025 – 2029.

Nội dung báo cáo chi tiết xem trên file đính kèm./.


Đánh giá: