Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

THÔNG BÁO Về việc chấm dứt hoạt động dự án (Công ty CP Đầu tư Bái Tử Long)


Đánh giá: