Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 4 NĂM 2023

10/05/2023 - 15:00

        Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 chuyển biến tích cực, một số lĩnh vực cải thiện hơn so với tháng 3 và 03 tháng đầu năm, nhìn chung 04 tháng tiếp tục phục hồi và đạt những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, thúc đẩy tăng trưởng, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tiếp tục xu hướng giảm, bình quân 04 tháng tăng 3,84% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường tiền tệ, tỷ giá cơ bản ổn định; mặt bằng lãi suất giảm; an toàn, thanh khoản của hệ thống ngân hàng được bảo đảm. Thu ngân sách nhà nước 04 tháng đạt 39,8% dự toán trong khi thực hiện chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất. Cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục thặng dư, tính chung 04 tháng xuất siêu 6,35 tỷ USD.

       Các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế tiếp tục phục hồi, phát triển ổn định. Khu vực nông nghiệp tiếp tục khẳng định là trụ đỡ của nền kinh tế trong khó khăn. Sản xuất công nghiệp bắt đầu phục hồi, tháng 4 tăng 3,6% so với tháng trước; đã khánh thành và đưa vào sử dụng một số dự án công nghiệp, giao thông quan trọng (Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, một số đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông...), tạo tác động lan tỏa tích cực. Khu vực dịch vụ tiếp tục phục hồi mạnh; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 04 tháng tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước; khách quốc tế đến nước ta ước đạt gần 3,7 triệu lượt, gấp 19,2 lần so cùng kỳ. Hoạt động sản xuất, kinh doanh nhìn chung được duy trì ổn định, một số lĩnh vực tăng khá; thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp đã có chuyển biến bước đầu. Số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4 tăng 12,3% với số vốn đăng ký tăng 6,2% và số lao động tăng 28,5% so với tháng trước. Giá trị Thương hiệu quốc gia của Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong giai đoạn 2020 - 2022, xếp vị trí 32 trong 100 giá trị thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới và đạt 431 tỷ USD.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được đẩy mạnh. Kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh khác; tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại một số cơ sở khám, chữa bệnh được tập trung khắc phục. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo tiếp tục được quan tâm, thực hiện hiệu quả; đời sống của Nhân dân được cải thiện; tỷ lệ số hộ đánh giá có thu nhập trong tháng 4 không đổi và tăng lên so với cùng kỳ đạt 94,4%. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; chủ quyền quốc gia được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai toàn diện, thực chất, hiệu quả; uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được củng cố và nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nước ta còn những hạn chế, bất cập và tiếp tục gặp nhiêu khó khăn, thách thức. Ổn định kinh tế vĩ mô chưa thật sự vững chắc; lạm phát chịu nhiều sức ép; tăng trưởng tín dụng thấp, khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp và nền kinh tế còn khó khăn, rủi ro nợ xấu gia tăng; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Hoạt động sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn, nhất là sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, đầu tư tư nhân trong nước và thu hút đầu tư nước ngoài. Nhiều thị trường xuất khẩu lớn bị thu hẹp do nhu cầu giảm sút vì phải chống lạm phát. Các thị trường trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, bất động sản còn nhiều khó khăn. Một số vấn đề mới phát sinh chưa được giải quyết kịp thời. Dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Đời sống của một bộ phận người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Tình hình an ninh, trật tự trên một số địa bàn, trên không gian mạng, tội phạm ma túy còn tiềm ẩn nhiều phức tạp...

Trong thời gian tới, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt phương châm chỉ đạo, điều hành đã được xác định từ đầu năm, chủ động, kịp thời tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; kiên trì mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; chú trọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 đã đề ra.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

 


Đánh giá: