Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Triển khai Quyết định 770/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 của UBND tỉnh về danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức thu lệ phí

08/04/2024 - 08:23

Thực hiện Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai một số nội dung chính của Quyết định như sau:

Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 04 danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức thu lệ phí, gồm:

1. Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã (mã TTHC: 1.005125.000.00.00.H06).

2. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) (mã TTHC: 1.005072.000.00.00.H06).

3. Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (mã TTHC: 2.002125.000.00.00.H06).

4. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (mã TTHC: 2.002013.000.00.00.H06).

Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 và Danh mục thủ tục hành chính kèm theo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại địa chỉ: https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn và website Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ http://sokhdt@baria-vungtau.gov.vn.

(Đính kèm Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 của UBND tỉnh)


Đánh giá: