Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Triển khai Quyết định 769/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 của UBND tỉnh về danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức thu lệ phí

08/04/2024 - 08:21

Thực hiện Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định trên của UBND tỉnh theo đúng quy định.

(Đính kèm Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 của UBND tỉnh)


Đánh giá: