Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

làm rõ hồ sơ dự án xây dựng Nhà máy nước sinh hoạt huyện Côn Đảo

30/06/2023 - 16:00

Liên quan đến dự án Nhà máy nước sinh hoạt huyện Côn Đảo công suất 10.000 m3/ngày-đêm, trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Côn Đảo, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 về việc phê duyệt Danh mục dự án đầu tư Xây dựng nhà máy nước Côn Đảo tại huyện Côn Đảo.

Ngày 16/6/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản của Nhà đầu tư đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm dự án Xây dựng nhà máy nước sinh hoạt huyện Côn Đảo, theo đó Nhà đầu tư có đề nghị làm rõ:

        '- Khối lượng nước thô phục vụ cho sản xuất của Nhà máy: khối lượng nước ngầm được phép khai thác là bao nhiêu và nước mặt là bao nhiêu.

        - Khối lượng và giá nước sạch: sau khi đầu tư xây dựng nhà máy thì nhà đầu tư sẽ bán sỉ nước sạch cho Trạm cấp nước Côn Đảo với khối lượng tối thiểu là bao nhiêu và đơn giá như thế nào?'.

        Trên cơ sở tổng hợp ý kiến các đơn vị có liên quan, nội dung làm rõ cụ thể như sau:

        1. Nội dung 'khối lượng nước thô phục vụ cho sản xuất của Nhà máy: khối lượng nước ngầm được phép khai thác là bao nhiêu và nước mặt là bao nhiêu':

1.1. Căn cứ theo giấy phép được cấp hiện nay thì khối lượng nước được phép khai thác: 4.900m3/ngày đêm, trong đó:

- Nước ngầm: 3.900m3 /ngày đêm (Nhà máy trung tâm: 3.400m3/ngày đêm - theo giấy phép số 906/GP-BTNMT, ngày 12/4/2019; Nhà máy Cỏ Ống: 500m3/ngày đêm - theo giấy phép số 24/GP-UBND, ngày 08/5/2020).

- Nước mặt: 1.000m3/ngày đêm (đang chờ cấp thẩm quyền cấp phép).

1.2 Căn cứ Công văn số 2822/STNMT-TNN ngày 10/5/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh về kết quả rà soát. Trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị lưu lượng khai thác tài nguyên nước tại huyện Côn Đảo như sau:

- Nguồn nước mặt: tổng công suất khai thác an toàn là 3.800m3/ngày đêm (tổng của các hồ Quang Trung I, II và hồ An Hải I, II trong điều kiện giả định là hồ Quang Trung I, hồ An Hải đã hoàn thành thi công nạo vét, nâng cấp, mở rộng và các hồ An Hải I, Quang Trung I, Quang Trung II thông với nhau và có cùng một cao độ mực nước; hồ An Hải I ngăn cách với hồ An Hải II bởi đường Hoàng Phi Yến có đập tràn +3,00m).

- Nguồn nước dưới đất: Khu vực trung tâm huyện Côn Đảo là 5.000m3/ngày.đêm (hiện nay Trạm Cung cấp nước Côn Đảo đang khai thác với giấy phép khai thác công suất 3.400m3 /ngày đêm); khu vực Cỏ Ống là 1.000m3/ngày đêm (dự án Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống – Bến Đầm đang triển khai xây dựng có hạng mục nhà máy nước ngầm Cỏ Ống công suất 500m3 /ngày.đêm).

- Như vậy, theo kết quả rà soát của Sở Tài nguyên và Môi trường, nguồn nước mặt tại các hồ khu vực trung tâm huyện Côn Đảo chỉ có thể khai thác trong phạm vi công suất an toàn là 3.800m3/ngày đêm; nguồn nước ngầm có thể khai thác thêm đến công suất 5.000m3/ngày đêm (tại khu vực trung tâm) và đến 1.000m3/ngày đêm (tại khu vực Cỏ Ống).

Ngoài nhận định trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, trữ lượng nước theo các kết quả điều tra, đánh giá:

- Nước dưới đất (NDĐ): Các kết quả điều tra, đánh giá NDĐ đến nay, đã xác định được thông số dẫn nước và dẫn áp của 2 tầng chứa nước và đánh giá được trữ lượng tiềm năng NDĐ ở thung lũng Côn Sơn ở mức độ đáng tin cậy, đạt 6.972m3 /ngày đêm, bao gồm trữ lượng động tự nhiên là 6.447m3/ngày, trữ lượng tĩnh trọng lực là 525m3/ngày.

- Nước mặt: Kết quả tính toán cân bằng nước cho thấy, với công suất khai thác q = 3.000m3/ngđ (theo thiết kế hồ Quang Trung I) và q = 1.000m3/ngđ (thực tế khai thác hồ Quang Trung II) thì hồ Quang Trung II đảm bảo cấp nước 100% với tất cả các tháng trong năm ứng với tần suất thiết kế P = 80% và tần suất kiểm tra P = 95%. Có thể thấy rằng trong cả 02 trường hợp tính toán, mực nước trong hồ Quang Trung I & II đều dao động trong phạm vi mực nước chết (MNC) đến mực nước bình thường (MNBT) và tương ứng dung tích trong hồ chứa cũng biến động trong phạm vi MNC và MNBT. Đến cuối thời kỳ cấp nước, mực nước trong hồ Quang Trung II vẫn nằm trên MNC, qua đó cho thấy với công suất khai thác nước q = 1.000 m3/ngđ vẫn chưa khai thác hết nước trong hồ. Trên địa bàn huyện Côn Đảo còn một số hồ chứa nước lớn như: hồ An Hải, hồ chứa nước Lò Vôi, hồ chứa nước Đất Dốc, hồ Suối Ớt…

2. Nội dung 'Khối lượng và giá nước sạch: sau khi đầu tư xây dựng nhà máy thì nhà đầu tư sẽ bán sỉ nước sạch cho Trạm cấp nước Côn Đảo với khối lượng tối thiểu là bao nhiêu và đơn giá như thế nào?':

- Dự kiến nhu cầu tổng sản lượng nước phát ra: trong thời gian tới dự kiến đạt khoảng 7.000 m3/ngđ. Ước tính sản lượng nước máy cung cấp đến khách hàng khoảng 6.121m3 / ngđ (sau khi trừ tỷ lệ hao hụt là 12,56% – theo bình quân 03 năm liền kề), trong đó: Dự kiến sản lượng nước máy cung cấp cho nhân dân trên địa bàn huyện: khoảng 3.917m3 /ngđ (chiếm tỷ lệ khoảng 64%). Dự kiến sản lượng nước phục vụ nhu cầu kinh doanh dịch vụ, du lịch: khoảng 2.204m3 /ngđ, có thể cung cấp được nước máy cho tối đa khoảng 7.400 khách/ngđ đến Côn Đảo và lưu trú trên đảo. Đồng thời, theo Quyết định 1518/QĐ-TTg ngày 05/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhu cầu và nguồn nước: thì đến năm 2030 tổng nhu cầu 9.000 - 10.000 m3/ngày đêm, từ nguồn nước ngầm và nước mặt tại các Hồ trên đảo.

- Về giá bán nước sinh hoạt: Hiện tại Trạm Cung cấp nước thuộc UBND huyện Côn Đảo đang áp dung giá bán theo Quyết định số 3556/QĐ-UBND, ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Về xây dựng đơn giá đề nghị căn cứ quy định tại Điều 51 nguyên tắc tính giá tại văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BXD ngày 27/4/2020 của Bộ xây dựng Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, Thông tư Liên tịch số 75/2012/TT-BTC-BXD-BNN ngày 15/5/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính, để đề xuất chính sách giá bán nước sạch phù hợp cho các đối tượng trên địa bàn huyện Côn Đảo.

        Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo nội dung làm rõ nêu trên đến Quý Doanh nghiệp/Nhà đầu tư có nhu cầu đăng ký tham gia thực hiện dự án Xây dựng nhà máy nước sinh hoạt huyện Côn Đảo như trên.

        Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư lưu ý:  Hiện nay, thời hạn đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia được gia hạn đến ngày 05/7/2023; do đó, nếu có nhu cầu đăng ký tham gia thực hiện dự án, đề nghị Quý Doanh nghiệp/ Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký theo hạn định nêu trên.

        Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến Quý Doanh nghiệp/ Nhà đầu tư được biết./.

 


Đánh giá: