Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hội thảo lấy ý kiến lần 2 đối với Đề án “Phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế biển quốc gia”

13/05/2024 - 13:53

Đến dự Hội thảo có ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên Lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; thành viên tổ xây dựng Đề án theo Quyết định số 906/QĐ-TU của Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các doanh nghiệp cảng biển, dầu khí, logistics, dịch vụ kỹ thuật, du lịch, xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự tại Hội thảo

Thực hiện Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngày 15/4/2024, UBND tỉnh đã hoàn thành lần 1 dự thảo Đề án “phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế biển quốc gia" với sự tham gia đóng góp ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý nhằm huy động sự đóng góp ý tưởng và sáng kiến đối với nội dung Đề án. Để tiếp tục hoàn chỉnh và lắng nghe các ý kiến đóng góp về định hướng, mô hình, các giải pháp và chính sách để xây dựng và phát triển BR-VT trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia, UBND tỉnh tiếp tục tổ chức Hội thảo lấy ý kiến lần 2 đối với Đề án.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại Hội thảo

Trong bài phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ mong muốn được nghe các nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ - những người đã gắn bó, tâm huyết với sự phát triển của BR-VT từ những ngày đầu lập Tỉnh đến nay sẽ cho những ý kiến xác đáng, quý báu để UBND tỉnh tiếp thu, hoàn thiện Đề án, làm cơ sở để tổ chức triển khai, thực hiện; đồng thời mong muốn các doanh nghiệp, các hiệp hội, hội doanh nghiệp sẽ có những đóng góp thiết thực để cùng thảo luận, nhận diện thực trạng, đánh giá, làm rõ các tiềm năng, lợi thế nổi trội, cơ hội và thách thức của tỉnh BR-VT trong việc trở thành Trung tâm kinh tế biển của quốc gia; qua đó giúp tỉnh có đủ cơ sở cũng như đủ các luận cứ để hoàn thiện dự thảo Đề án “phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế biển quốc gia” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ông Đỗ Thiên Anh Tuấn - Trưởng nhóm xây dựng Đề án đã trình bày tóm tắt nội dung Đề án “phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế biển quốc gia”

Tại Hội thảo, ông Đỗ Thiên Anh Tuấn - Trưởng nhóm xây dựng Đề án đã trình bày tóm tắt nội dung Đề án “phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế biển quốc gia”, trong đó có phác thảo sơ bộ về mô hình kinh tế biển. Theo ông Đỗ Thiên Anh Tuấn trọng tâm và động lực phát triển kinh tế biển của tỉnh BR-VT đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 là phát triển kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Ông Đỗ Thiên Anh Tuấn cũng đã đề xuất 11 nhóm giải pháp chính để phát triển BR-VT thành trung tâm kinh tế biển, trong đó chú trọng tập vào các giải pháp về huy động vốn đầu tư; nhân lực; phát triển cơ sở hạ tầng; bảo vệ môi trường biển; giải pháp về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; giải pháp về liên kết phát triển vùng, liên kết hợp tác; truyền thông, quảng bá hình ảnh…

Ông Lê Văn Thức - Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đóng góp ý kiến cho Đề án

Các đại biểu cũng được nghe các nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và một số doanh nghiệp cảng biển đóng góp ý kiến đối với Đề án, trong đó các ý kiến chủ yếu tập trung vào việc phát triển hệ thống cảng biển hiện đại cùng với việc hình thành trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số cũng như thành lập sở chỉ huy để vận hành cảng biển; đề xuất các cơ chế chính sách của nhà nước đối với phát triển cảng biển, cảng biển trung chuyển; đề xuất gỡ các nút thắt về các cơ chế vĩ mô và phân cấp thẩm quyền cho địa phương trong phát triển kinh tế biển; đánh giá thêm về các rủi ro trong phát triển cảng biển; cùng với đó cần xây dựng các kịch bản để chủ động xử lý kịp thời các tình huống không may xảy ra trong phát triển cảng biển…

Sau một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết, hết sức ý nghĩa ở những góc nhìn khác nhau với tiềm năng, lợi thế và định hướng để phát triển tỉnh BR-VT trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia; qua đó giúp Tỉnh nhìn nhận đầy đủ, rõ nét hơn về hướng đi và lợi thế trong quá trình đề ra các giải pháp hoàn thiện Đề án.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp đầy quý báu của các chuyên gia, nhà khoa học, các nguyên lãnh đạo tỉnh cũng như các doanh nghiệp để UBND tỉnh, Ban tổ chức tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Đề án trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Một số quan điểm, định hướng trong Đề án “Phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế biển quốc gia”

Xây dựng tỉnh BR-VT trở thành tỉnh mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn.

Phát triển nền kinh tế biển tỉnh BR-VT một cách bền vững, trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển, bảo đảm hài hoà giữa các hệ sinh thái kinh tế vành, bảo giữa bảo tồn và phát triển, giữa lợi ích của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ và các địa phương lân cận, bao gồm cả các địa phương không có biển.

Phát triển nền kinh tế biển tỉnh BR-VT một cách hài hòa giữa ba trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường, giữ gìn giá trị, phát huy truyền thống lịch sử, bản sắc văn hoá biển đi đôi với xây dựng xã hội gắn kết, thân thiện với biển.

Xây dựng nền kinh tế biển trên cơ sở nâng cao năng lực quản lý, đảm bảo hiệu quả khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên biển một cách bền vững, bảo vệ môi trường biển, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển tự nhiên.

Nền kinh tế biển tỉnh BR-VT phải thực sự lấy khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại, cùng với nguồn nhân lực chất lượng cao làm nhân tố tạo đột phá cho phát triển…


Đánh giá: