Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

đề nghị Quý Doanh nghiệp, Quý Nhà đầu tư có ý kiến về khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh

16/08/2023 - 09:00

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2023 (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8/2023), và trên cơ sở Danh sách khách mời dự kiến tham dự Hội nghị do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cung cấp,

          1. Nhằm kịp thời có các giải pháp hỗ trợ cho Doanh nghiệp/Nhà đầu tư trong quá trình sản xuất kinh doanh, thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trong năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Doanh nghiệp, Quý Nhà đầu tư có ý kiến về khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh (nếu có) các kiến nghị, hiến kế của doanh nghiệp, nhà đầu tư cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

          Ý kiến góp ý của Quý Doanh nghiệp/ Nhà đầu tư vui lòng gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Vũng Tàu hoặc địa chỉ email: quangnd@sokhdt.baria-vungtau.gov.vn trước ngày 23/8/2023; đồng gửi đến Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại số 11 đường Trường Chinh, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc địa chỉ email: huyentt@xtdttmdl.baria-vungtau.gov.vn. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 0254.3526275.

          2. Đề nghị Các Sở: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý các Khu công nghiệp; VCCI chi nhánh Vũng Tàu; Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội Doanh nhân trẻ phối hợp, chủ động thông tin văn bản này đến các Doanh nghiệp/Nhà đầu tư do đơn vị đề xuất tham dự Hội nghị nhằm đảm bảo kịp thời ghi nhận các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp/nhà đầu tư.

          (Gửi kèm Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh).

 


Đánh giá: