Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2024 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu


Đánh giá: