Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

thông báo thực hiện thí điểm ngày không tiếp nhận hồ sơ TTHC bản giấy tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

31/01/2024 - 15:59

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến, tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tiếp tục thực hiện các TTHC cung cấp DVCTT toàn trình thí điểm không nộp hồ sơ giấy (trực tiếp) tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh vào ngày Thứ Tư hàng tuần, bắt đầu thực hiện từ ngày 31/01/2024, bao gồm các TTHC:

STT

TÊN TTHC (DVCTT)

MÃ SỐ TTHC (DVCTT)

LĨNH VỰC

1

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (trừ thay đổi phương pháp tính thuế)

2.001954.000.00.00.H06

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

2.002045.000.00.00.H06

3

Thông báo lập địa điểm kinh doanh

2.002072.000.00.00.H06

4

Cập nhật bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

2.002015.000.00.00.H06

5

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

2.002016.000.00.00.H06

              Trong quá trình thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên hệ với Công chức một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, quầy số 25 (Sở Kế hoạch và Đầu tư), số điện thoại liên hệ: 0254.3515555 - số máy lẻ 205 để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể.


Đánh giá: