Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bồi dưỡng nghiệp vụ lập, theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương

06/07/2023 - 14:00

Thực hiện Quyết định số 3700/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn, kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ; các lớp theo chương trình, đề án của Trung ương, của Tỉnh năm 2023;

Ngày 06 tháng 7 năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Học viện Chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tổ chức Lớp nghiệp vụ lập, theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương. Lớp bồi dưỡng giới thiệu các nội dung:

- Giới thiệu tổng quan về công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; mối quan hệ giữa kế hoạch phát triển kinh tế xã hội với qui hoạch; vai trò, nội dung và chức năng của kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội

- Trao đổi, thảo luận, hỏi đáp về công tác kế hoạch

- Công cụ và phương pháp lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

- Cách áp dụng các công cụ và phương pháp vào thực tiễn công tác lập quy hoạch; Trao đổi, thảo luận.

- Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kế hoạch hàng năm theo khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội theo Quyết định số 288/QĐ-TTg ngày 28/2/2022 của  Thủ tướng Chính phủ.

- Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cập huyện  trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo Quyết định số 3744/QĐ-UBND ngày 8/12/2022.

- Phương pháp theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương.

Qua đó giúp công chức, viên chức cập nhật, trang bị kiến thức tổng quan về công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp làm việc giữa các học viên, báo cáo viên và giảng viên nhằm phát huy những phương pháp hiệu quả, khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 


Đánh giá: