Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất

14/06/2023 - 14:00

Thực hiện Quyết định số 3700/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn, kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ; các lớp theo chương trình, đề án của Trung ương, của Tỉnh năm 2023;

Ngày 13 tháng 06 năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Học viện Chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Lớp bồi dưỡng giới thiệu các nội dung:

- Những điểm mới; hướng dẫn thực hiện và giải đáp vướng mắc trong việc thực hiện các nội dung của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

- Những điểm mới và giải đáp các vướng mắc của Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Hướng dẫn phương pháp xác định và đơn giá thẩm định giá sàn nộp ngân sách nhà nước tối thiểu (m3) theo Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư và đấu thầu có sử dụng đất.

Qua đó giúp công chức, viên chức cập nhật, trang bị kiến thức tổng quan về quy định, trình tự của Luật  đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp làm việc giữa các học viên, báo cáo viên và giảng viên nhằm phát huy những phương pháp hiệu quả, khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 


Đánh giá: