Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

gia hạn thời gian lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy nước sinh hoạt tại huyện Côn Đảo


Đánh giá: