Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an nin năm 2024 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu


Đánh giá: