Dự án đầu tư Dự án đầu tư

Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2020

Ngày 26/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2020 với phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng cụ thể như sau:

1. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2020 về điều kiện đầu tư kinh doanh, ngành nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với các nhà đầu tư nước ngoài; đảm bảo đầu tư trong kinh doanh; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; hoạt động đầu tư nước ngoài; xúc tiến đầu tư; quản lý nhà nước đối với các hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài.

2. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo các hình thức quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 Luật Đầu tư 2020; hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí; thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc Hội và giám sát, đánh giá đầu tư được quy định tại các Nghị định riêng của Chính phủ.

3. Nghị định này áp dụng đối với nhà đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh và hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 118/2015/NĐ-CP và một số nghị định khác của Chính phủ có liên quan nêu tại mục 2 Điều 131 Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

Kèm theo: file Nghị định 31/2021/NĐ-CP  ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2020.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 12/2022/NQ-HĐND (15/08/2022)
  Nghị Quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm...
 • 11/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí...
 • 03/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 đối với cơ sở...
 • 04/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non 05...
 • 05/2022/NQ-HĐND (15/07/2022)
  Nghị Quyết Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2968943
Số người đang truy cập: 10
Hôm nay: 2997
Hôm qua: 3654
Tuần này: 6651
Tuần trước: 21000
Tháng này: 9202
Tháng trước: 99922

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư