Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lãnh đạo sở
Lãnh đạo đơn vị
 
1 Lê Ngọc Linh Giám đốc
Điện thoại: (0254) 3.859098 - 0906.672.667
Email: linhln@sokhdt.baria-vungtau.gov.vn 
 
2 Nguyễn Thị Minh Vân Phó Giám đốc
Điện thoại: (0254) 3.526.873 - 0961269068
Email: vanntm@sokhdt.baria-vungtau.gov.vn
3 Trần Thụy Cẩm Lệ Phó Giám đốc 
Điện thoại: (0254) 3.526492  - 0979660057
Email: lettc@sokhdt.baria-vungtau.gov.vn
4 Trương Tấn Vũ Phó Giám đốc 

Điện thoại: (0254) 3.859278  - 0909730033

Email: vutt@sokhdt.baria-vungtau.gov.vn