Phổ biến pháp luật Phổ biến pháp luật

Triển khai thi hành Luật Đầu tư 2020

Thực hiện Văn bản số 385/UBND-VP ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh triển khai Luật Đầu tư 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 72/SKHĐT-ĐT ngày 11/01/2021  triển khai thi hành Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đồng thời triển khai Văn bản số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 20/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 324/BKHĐT-PC hướng dẫn bổ sung một số mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển thông tin văn bản này để Quý Cơ quan, đơn vị phối hợp, triển khai thực hiện.

Tại Điều 75, 76 Luật Đầu tư 2020 có sửa đổi bổ sung một số điều của các luật có liên quan đầu tư kinh doanh: Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, Luật bảo vệ môi trường, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Điện ảnh..Đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ quản lý ngành, nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện.

 Trân trọng kính chào./.

VB 324/BKHĐT-PC ngày 21/01/2021

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 03/2021/TT-BKHĐT (09/04/2021)
  Quy định mẫu văn bản báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt...
 • 47/2021/NĐ-CP (01/04/2021)
  Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật doanh nghiệp
 • 35/2021/NĐ-CP (29/03/2021)
  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo...
 • 30/2021/NĐ-CP (26/03/2021)
  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 99/2015/NĐ-CP...
 • 31/2021/NĐ-CP (26/03/2021)
  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1671082
Số người đang truy cập: 12
Hôm nay: 1037
Hôm qua: 2500
Tuần này: 10438
Tuần trước: 16921
Tháng này: 30110
Tháng trước: 76288

 

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư