Sở Kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư

KHẢO SÁT ĐO LƯỜNG SỰ THỎA MÃN CỦA CÁC TỔ CHỨC/ CÔNG DÂN

Nhằm giúp Sở Thông tin và Truyền thông có thể nhìn nhận tổng thể hoạt động của chính mình thông qua việc nhận xét, góp ý của các tổ chức/công dân thụ hưởng những dịch vụ do cơ quan cung cấp, qua đó xác định được những cơ hội để cải tiến hệ thống quản lý chất lượng được tốt hơn. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các tổ chức và công dân trong và ngoài tỉnh vui lòng cho biết ý kiến đối với các dịch vụ hành chính công dưới đây:

KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN

1. Thái độ của CBCC Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với Đơn vị: Vui vẻ, quan tâmKHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN

2. Chất lượng xử lý hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với các hồ sơ của Đơn vị nộp: Chính xác, khách quanKHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN

3. Việc giữ gìn hồ sơ do Đơn vị nộp của Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Tiếp nhận, xử lý và bảo quản hồ sơKHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN

4. Thời gian Kế hoạch và Đầu tư xử lý các hồ sơ của Đơn vị: Thực hiện thời gian đã cam kết