Thông báo Thông báo

Triển khai thực hiện các quy định mới của Luật doanh nghiệp 2020

       Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 402/UBND-VP ngày 14/01/2021, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, thực hiện các quy định của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 trên địa bàn tỉnh theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin cụ thể như sau:

        Ngày 04/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021, theo đó Nghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh.

       Ngày 16/3/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tư số 01/2021/TTBKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2021 và sẽ thay thế cho Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 và Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT sẽ được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày Thông tư có hiệu lực.

       Quý doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế có thể truy cập vào Cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: Http://dangkykinhdoanh.gov.vn để biết thêm thông tin chi tiết và tải các Biểu mẫu đăng ký kinh doanh để thực hiện.


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 03/2021/TT-BKHĐT (09/04/2021)
  Quy định mẫu văn bản báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt...
 • 47/2021/NĐ-CP (01/04/2021)
  Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật doanh nghiệp
 • 35/2021/NĐ-CP (29/03/2021)
  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo...
 • 30/2021/NĐ-CP (26/03/2021)
  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 99/2015/NĐ-CP...
 • 31/2021/NĐ-CP (26/03/2021)
  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1758881
Số người đang truy cập: 9
Hôm nay: 517
Hôm qua: 2924
Tuần này: 0
Tuần trước: 17818
Tháng này: 51861
Tháng trước: 74948

 

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư