Thông báo Thông báo

góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2020

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. Nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 7059/BKHĐT-PC ngày 23/10/2020 lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đầu tư 2020 (thay thế Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2014).

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi kèm Tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị định và dự thảo Nghị định, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 17/11/2020. Quá thời hạn nêu trên, không có ý kiến góp ý, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trân trọng kính chào./.

( kèm dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đầu tư 2020)


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 03/2021/TT-BKHĐT (09/04/2021)
  Quy định mẫu văn bản báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt...
 • 47/2021/NĐ-CP (01/04/2021)
  Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật doanh nghiệp
 • 35/2021/NĐ-CP (29/03/2021)
  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo...
 • 30/2021/NĐ-CP (26/03/2021)
  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 99/2015/NĐ-CP...
 • 31/2021/NĐ-CP (26/03/2021)
  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1758949
Số người đang truy cập: 8
Hôm nay: 626
Hôm qua: 2924
Tuần này: 0
Tuần trước: 17927
Tháng này: 51970
Tháng trước: 74948

 

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư