Kinh tế xã hội Kinh tế xã hội

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 1 năm 2021

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế so với cùng kỳ năm 2020 và so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh bình quân cho cả năm như sau:

- Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,12% (NQ 4,02%), ngư nghiệp tăng 4,26% (NQ 4,20%); lâm nghiệp tăng 1,09% (NQ 1,03%); Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh tăng 18,09% (NQ 10,76%); Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải giảm 1,51% (NQ 7,89%), trong đó doanh thu dịch vụ cảng giảm 7,86% (NQ 5,52%); Doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 550 tỷ đồng, tăng 0,92% (NQ 9,68%). Tổng lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 377.000 lượt, tăng 7,7% so với cùng kỳ, riêng khách quốc tế lưu trú đạt 14.000 lượt, giảm 65% so với cùng kỳ; Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí đạt 435 triệu USD, tăng 21,61% (NQ 6,95%); Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 605 triệu USD, tăng 19,27%; (NQ 10,51%).

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm 0,67% so với tháng 12/2020 và giảm 0,27% so với cùng kỳ năm trước.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn tháng 01 ước khoảng 6.692 tỷ đồng, đạt 10,2% dự toán, bằng 55,5% so cùng kỳ, trong đó: Thu từ dầu khí khoảng 1.500 tỷ đồng, đạt 11,9% dự toán, bằng 29,1% so cùng kỳ; thu thuế xuất, nhập khẩu 1.192 tỷ đồng, đạt 6,8% dự toán, bằng 78,2% so cùng kỳ; thu ngân sách nội địa 4.000 tỷ đồng, đạt 11,2% dự toán, bằng 74,4% so cùng kỳ (NQ -10,29%), trong đó thu ngân sách địa phương được hưởng khoảng 2.422 tỷ đồng, đạt 12,4% dự toán, bằng 76,9% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách trên địa bàn tháng 01 ước khoảng 1.531 tỷ đồng, đạt 6% dự toán, bằng 90,9% so cùng kỳ (NQ 6,91%), trong đó: Chi đầu tư phát triển 800 tỷ đồng, bằng 6% dự toán, tăng 8,7% so cùng kỳ; chi thường xuyên 731 tỷ đồng, đạt 6,5% dự toán, bằng 77,1% so cùng kỳ.

- Trong tháng 1 đã thu hút mới 01 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 02 triệu USD; 03 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm 9,8 triệu USD và có 02 dự án đầu tư trong nước được cấp mới với tổng vốn đăng ký là 1.100 tỷ đồng.

- Các hoạt động giáo dục và đào tạo, y tế, thông tin và truyền thông đều triển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được giao; các chính sách đối với người lao động, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội,... đều được quan tâm thực hiện.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đặt ra những nhiệm vụ phải thực hiện trong tháng 2 năm 2021 như sau:

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, xây dựng các chương trình, đề án được giao trong kế hoạch năm 2021. Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình phát triển công nghiệp 5 năm 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phát triển công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.

- Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức lấy mẫu kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh, nhất là vào dịp lễ, tết cuối năm; tiếp tục phối hợp với các đơn vị, cơ quan chức năng tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ năm 2021 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; thực hiện báo cáo theo định kỳ.

- Triển khai các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 trong điều kiện bảo đảm an toàn dịch bệnh theo kế hoạch của tỉnh. Tổ chức 05 giải thể thao cấp tỉnh, trong đó có 03 giải Mừng Đảng, Mừng Xuân Tân Sửu: Giải Lân Sư Rồng tỉnh mở rộng; giải Thể dục dưỡng sinh - Yoga tỉnh mở rộng; Hội thao các môn thể thao dân tộc; giải Bóng rổ 3x3 tỉnh mở rộng; giải Cờ tướng trẻ tỉnh.

- Tiếp tục triển khai công tác giải quyết việc làm và cho vay vốn giải quyết việc làm; xem xét giải quyết bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; thực hiện các chính sách đối với người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số,...

Nội báo cáo chi tiết xem trên file đính kèm./.

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 03/2021/TT-BKHĐT (09/04/2021)
  Quy định mẫu văn bản báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt...
 • 47/2021/NĐ-CP (01/04/2021)
  Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật doanh nghiệp
 • 35/2021/NĐ-CP (29/03/2021)
  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo...
 • 30/2021/NĐ-CP (26/03/2021)
  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 99/2015/NĐ-CP...
 • 31/2021/NĐ-CP (26/03/2021)
  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1670810
Số người đang truy cập: 5
Hôm nay: 761
Hôm qua: 2500
Tuần này: 10162
Tuần trước: 16921
Tháng này: 29834
Tháng trước: 76288

 

Thủ tục hành chính 

 

Dịch vụ công trực tuyến Sở KHĐT

Hỏi đáp

 

Hệ thống Quản lý dự án đầu tư